opc_loader

PRIVACY EN COOKIEVERKLARING Met liefde gemaakt

Met liefde gemaakt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op, hierbij wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: De Secure Sockets Layer (SSL).

Registratie en doeleinde van de persoonlijke gegevens
Bij uw registratie slaan we informatie op zoals u naam en adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens zodat u niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Als u zich bij Met liefde gemaakt  registreert, bewaren wij de gegevens op een Secure(=beveiligde) Server.

Met liefde gemaakt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgend doelen (en op basis van welke grondslag):

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken(Toestemming)
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren (Toestemming)
  • U te kunnen contacteren indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Overeenkomst)
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (Toestemming)
  • Het afhandelen van uw betaling (Overeenkomst)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (Toestemming)
  • Persoons- en bestelgegevens als wij hier wettelijke toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (Wettelijke verplichting / Overeenkomst)Delen van persoonsgegevens aan derden
Met liefde gemaakt zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken of verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden indien nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld onze verzendpartner in verband met verzendingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Bij aanmaak van uw account, kunt u kiezen om een nieuwsbrief te willen ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct en makkelijk kunt afmelden.


Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account maar u kunt ons ook een verzoek sturen (zie hieronder onze gegevens). Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Met liefde gemaakt
Napoleonsweg 70
6086 AH Neer
0475 – 215916
info[at]metliefdegemaakt.nl
 

Om misbruik te voorkomen en er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u daarbij vragen zich te identificeren.  Metliefdegemaakt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bewaartermijnen
Met liefde gemaakt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring  of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Met liefde gemaakt gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoeker. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Met liefde gemaakt geen cookies ontvangt.

Wijzigingen Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de meest recente versie.
 


In the picture
Wierook & meer

Met liefde gemaakt is een webshop in - HEILIG HOUT - wierook - palo santo - witte salie - SMUDGESTICKS - abalone schelpen - agua sacral - FLORIDA WATER en nog veel meer. Bij ons kan je witte salie kopen, witte salie branden, witte salie wierook kopen. Witte salie of witte salie wierook (Jiri and Friends) is ook geschikt om je huis mee te reingen.